Outsourcing pracowniczy

Outsourcing pracowniczy

Outsourcing pracowniczy to nie tylko oszczędność, to często usprawnienie zdefiniowanych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Płać za pracę, nie za pracownika !!!

Outsourcing to metoda na podnoszenie efektywności działania przedsiębiorstwa i odciążanie trzonu operacyjnego dzięki czemu kierownictwo może poświęcić więcej czasu na tworzenie i wdrażanie właściwej długofalowej strategii.

Outsourcing to sposób na reorganizację firmy, to często konieczność, duch naszych czasów.


Firma ISS oferuje usługi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi przy zastosowowaniu metody outsourcingu w 5 blokach tematycznych:

  1. outsourcing marketing w internecie,
  2. outsourcing handlowy,
  3. outsourcing lotniczy,
  4. outsourcing medyczny,
  5. outsourcing w showbiznesie.


© ISS Polska - Outsourcing Pracowniczy - Outsourcing pracowniczy Warszawa