Outsourcing - nasza oferta

Outsourcing - nasza oferta

Firma ISS oferuje usługi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi przy zastosowowaniu metody outsourcingu. Metoda ta na stałe wkroczyła do biznesu światowego i ma zastosowanie zarówno w małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstwach, pokazując naturalny trend odchodzenia podmiotow gospodarczych od klasycznie pojmowanych relacji pracodawca-personel niezależnie od fazy rozwoju, w której przedsiębiorstwo się znajduje, nie ograniczając się do zastosownia jedynie przy okazji restrukturyzacji.

Dynamika zmian życia codziennego a więc i bytu biznesowego wymaga świeżego spojrzenia na zarządzanie i relacje pomiędzy zasobami ludzkmi już w fazie tworzenia przedsięwzięcia, poprzez jego rozwój i ciągłe zmiany.

ISS stosuje i propaguje zastosowanie outsourcingu w 4 blokach tematycznych:

  1. outsourcing commerce – zastosowanie metody outsourcingu w szerokopojętej branży firm komercyjnych od sieci handlowych poprzez przedsiębiorstwa transportowe aż po huty i kopalnie;
  2. aviation – omawiana metoda dokonale sprawdza się i funkcjonuje w branży lotniczej w zakresie zarządzania personelem lotniczym: pilotami, personelem pokładowym jak i obsługą naziemną;
  3. medical – personel medyczy szpitali, przychodnii lekarskich, stomatologicznych, laboratoriów czy też aptek;
  4. show business – najem muzyków, animatorów, aktorów.

ISS oferując swoim klientom usługę outsourcingu dopasowuje ofertę i metody działania do potrzeb i portfela klienta. Przeprowadza zmiany administracyjne i strukturalne poprzez przejmowanie załóg pracowniczych przez ISS w znaczeniu formalno prawnym, zarządzanie tym personelem włącznie z polityką wynagrodzeń i pakietem ubezpieczeń. Celem i efektem działań ISS jest uproszczenie procedur związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w danej jednostce, optymalizacja kosztów, w razie potrzeby pomoc przy rekrutacji, selekcji i ocenie personelu.Zobacz też:

Dlaczego ISS Polska?
Kiedy outsourcing pracowniczy?

© ISS Polska - Outsourcing Pracowniczy - Outsourcing - nasza oferta